Υπηρέτριες

By iltzortz, April 2009

Τα απομεινάρια ενός εργοστασίου, στον Καράβολα, τα απομεινάρια ενός οικισμού. Μνήμες και σκουπίδια ανακατεμένα. Οι υπηρέτριες μιας άλλης εποχής “συμμαζεύουν…” τα απομεινάρια του παρελθόντος…

What do you think?

You must be logged in to post a comment.